راهنمای نویسندگان

شیوه نامه و ساختار تدوین مقاله های دانشنامه تخصصی پلیس

مقاله تدوین شده برای دانشنامه پلیس باید دارای اجزای زیر باشد:

مدخل:

مدخل یا عنوان مقاله باید به زمینه موضوعی دانشنامه پلیس تعلق داشته باشد که بتوان برای آن مقاله علمی نوشت و قاعدتا باید به صورت عبارت کوتاه باشد، مانند:"فساد اداری"

معادل انگلیسی مدخل:

معادلی است که به صورت مصطلح برای مدخل معرفی شده در زبان انگلیسی استفاده می شود. برای مدخل باید تنها یک معادل انگلیسی مورد استفاده در علوم و مجامع انتخاب شود. برای مثال جهت معادل انگلیسی مدخل "فساداداری" عبارت "Office Corruption" استفاده می شود

تعریف مدخل( شناسه)[1]

تعریف مدخل شامل دوبخش است :1-تعریف لغوی تک تک واژه های تشکیل دهنده مدخل از فرهنگ ها و لغت نامه های معتبر داخلی و خارجی با ذکر نام نویسنده، سال نشر ،شماره جلد وصفحه مورد استفاده، مانند لغتنامه دهخدا،فرهنگ فارسی معین، فرهنگ سخن، دیکشنری آکسفورد، دیکشنری وبستر، المنجد، لسان العرب و... 2-تعریف اصطلاحی وتخصصی همه عنوان مدخل     از منابع معتبر با ذکر نام نویسنده،سال وصفحه منبعی که مورد  استفاده قرار گرفته است..

متن مقاله[2]:

بخش اصلی مقاله است که حاوی اطلاعات اساسی درباره مدخل و متشکل از عنوان های فرعی یا زیر عنوان هایی است که باید نسبت به حجم مطالب ذیل آن ها در برابر حجم کل مقاله ، منطقی باشد . مطالب متن یا بدنه اصلی مقاله ، نباید تکرار مطالب مقاله های دیگر در دانشنامه پلیس  باشند . در صورت ضرورت تکرار، باید به آن مقاله  ارجاع داده شود. علاوه بر نکته های پیش گفته ، باید موارد مربوط به ویژگی های عمومی مقاله دانشنامه که بعد از این به آن ها اشاره می شود، نیز ، در نوشتن متن مقاله توجه شود. در متن مقاله سخن و صدای نویسنده وحضور او در تحلیل مطالب باید حس شود و صرفا ازمنابع دیگران استفاده نشود. نویسنده در تدوین مقاله باید به بررسی موضوع از نظر منابع اسلامی از قبیل قرآن ،حدیث،روایات ... یا پیشینه آن در فرهنگ ایرانی در صورت وجود مطلب ، توجه داشته باشد. توجه به رویکرد پلیسی و کاربرد مطالب در حوزه ماموریت ها و وظایف یگان های مختلف نیروی انتظامی از ضرورت های انکارناپذیر مقاله های تدوین شده برای دانشنامه تخصصی پلیس است.

کلید واژه ها[3]: کلماتی هستند که به معرفی مدخل کمک می کنند واسکلت بندی مقاله بر آن استوار است، به نحوی که محققان علاقه مند با جستجوی چنان کلماتی  بتوانند به مدخل اصلی و مطالب خودشان در دانشنامه دست یابند. تعداد این واژه ها ی کلیدی معمولا بین 3 تا 5 واژه در نوسان است.

برای مثال کلیدواژه های مرتبط با "فساد اداری"عبارتند از: فساد اداری، رشوه، اختلاس، جرم سازمان یافته، ضابطان دادگستری.

فهرست منابع[4]:

پس از متن و کلیدواژه ها، ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین، به صورت تفکیک شده و جدا از هم و به ترتیب حروف الفبایی وبا استفاده از آخرین ویراست روش APA تنظیم می گردد . نام کتاب ها و نشریات در فهرست منابع با حروف مورب ایتالیک یا ایرانیک درج می شود. در پایان معرفی مقاله های استفاده شده از نشریات ادواری ، باید دوره یا سال چندم انتشار نشریه، شماره پیاپی آن و شماره صفحات کل مقاله در آن نشریه درج گردد.

معرفی منابع بیشتر برای مطالعه[5]:

ممکن است مطالب مربوط به مدخل آنقدر زیاد باشد که نویسنده نتواند آن ها را در3تا 5 صفحه در نظر گرفته شده برای هر مقاله بگنجاند. اینجاست که نویسنده  برای استفاده علاقه مندان ، منابع بیشتری را برای درک صحیح و دریافت اطلاعات تکمیلی مربوط به مدخل معرفی می کند. ممکن است این منابع فارسی و عربی یا لاتین اعم از انگلیسی یا غیر انگلیسی باشد.

 

 

 

 

ساختار مقاله های دانشنامه از نظر شکلی مانند الگوی زیر است:

عنوان فارسی

معادل انگلیسی عنوان فارسی: ( فقط یک معادل انتخاب شود)

تعریف لغوی واژه های تشکیل دهنده مدخل  و تعریف اصطلاحی کل مدخل با استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی

متن: باید با عنوان گذاری های فرعی برای مطالب سازماندهی شود.

از قبیل :  دیدگاه کلی موضوع- بررسی موضوع از نگاه اجتماعی-  کارکردهای موضوع از منظر پلیسی - اطلاعات اولیه و آشنایی با مدخل- بررسی مفهوم و پایه علمی مدخل -تاریخچه بحث -سیر تحولی و رشد آن - نقش و تاثیر گذاری آن - ساختار یا ساختمان،طرز کار یا فرایند کار، ارتباط  موضوع مورد بررسی با سایر مباحث بومی، اسلامی و ایرانی و ساختار مطرح شده پیشنهادی است و پس و پیش کردن آن به سلیقه نویسنده است.

کلید واژه ها

تدوین فهرست منابع مورد استفاده  و معتبر برآخرین ویراست  الگوی کنگره یا  APA اعم از منابع فارسی و عربی یا لاتین اعم از انگلیسی و غیر آن.

معرفی منابع بیشتر برای مطالعه

 

ویژگی های عمومی مقاله دانشنامه:

1-     جامع و مانع بودن مقاله براساس اطلاعات داده شده

2-     موجز نویسی  با صراحت و وضوح علمی، به دور از عبارت پردازی

3-     اجتناب از اعمال نظرها و گرایش های تعصب آمیز و غیر علمی

4-     اجتناب از تناقض گویی و طرح فرضیه ، نظریه پردازی و حدسیات

5-     اجتناب از کاربرد واژه های احساسی و عاطفی

6-      امتناع از جعل اصطلاحات جدید و الزام به کاربرد اصطلاحات رایج در هر فن و علم

7-     رعایت سادگی و صراحت زبان و پرهیز از کاربرد الفاظ محجور و تکرار مترادف های غیر ضروری

8-     اجتناب از ثناگویی و کاربرد تعبیرات غلو آمیز در مورد افراد

9-     استفاده نکردن از اطلاعات تفصیلی،  دانشنامه های عمومی منبع علمی محسوب نمی گردند . در نوشتن مقاله ها از اطلاعات آن به عنوان منبع علمی استفاده نشود.

10-      رعایت اعتدال در معرفی اشخاص

11- ذکر اسناد و منابع معتبر در پایان هر مقاله

12- استفاده از ارجاعات دقیق( استفاده از منابع دست اول حتی المقدور - در هر حوزه ادعایی به منابع شناخته شده همان حوزه ارجاع داده شود- مطالب نقل شده با آنچه در متن آمده نباید مغایرت داشته باشد- آوردن نقل قول های مستقیم در گیومه ، همراه با ذکر صفحه- استفاده از منابع به روز و جدید حتی المقدور)

13- پرهیز از ذکر نقل قولهای طولانی که سبب تطویل مقاله می گردد

14- نقل قول ها به طور مناسب و موثر برای تقویت استدلال ها- عقاید و بحث اصلی مقاله به کار روند( هر ادعایی بایستی مستدل شود)

15- طول هر جمله کوتاه و نباید بیش از یک خط و نیم باشد.

16-  اجتناب از ذکر مثال های گسترده و متناوب و نیز درج عبارات به زبان های مختلف در متن مقاله

17- پرهیز از پرداختن به چند موضوع اصلی در یک مقاله

18- توجه به سادگی و قابل استفاده عموم بودن مقاله های دانشنامه بدیهی است منافاتی با علمی بودن مقاله ندارد.

19-      تقسیم مقاله به بخش های فرعی یا همان تیتر بندی متن مقاله

20- در مقاله دانشنامه بخش هایی به عنوان پیشینه پژوهشی، اهمیت و ضرورت و اهداف، چارچوب نظری – درمان و راهکار نیاز نیست.

21- استفاده از  تصاویر و جداول و نمودارهای مورد نیاز در متن.

22- پرهیز از تکرار مطالب مشترک در گروههای علمی خاص

23- از سایت ها ی غیر علمی  و وبلاگ ها مانند ویکی پیدیا به عنوان منبع استفاده نشود.

24- توجه و تاکید بر مباحث پلیسی در دانشنامه پلیس

25-      در ارائه مقالات، به مسائل ملی- مذهبی هم پرداخته شود( قوانین کشور، آیات و روایات اسلامی، دیدگاه صاحبنظران ملی  مذهبی و غیره )

26-       مباحث تخصصی رشته های غیر انتظامی( پزشکی- درمانی و...) ارتباطی با مداخل دانشنامه ندارد.

27- حتی المقدور مقالات تصنیفی و تالیفی باشد و گردآوری نباشد.

حجم و شیوه تایپ مقالات :

1) تاکید دانشنامه بر  نوشتن مقالاتی با حجم 3 تا 5 صفحه است.

2) فایل تحویلی باید در قالب نرم افزار WORD 2003 با پسوند doc و  فونتBlotos اندازه 13 و فاصله سطر 1.5 و حاشیه صفحات 2.5 باشد.

3. برای شماره های پیاپی احتمالی موجود در متن  مطلقا از ویژگی auto number استفاده نشود.

4. در داخل متن فارسی مطلقا از کلمات با نوشتار انگلیسی استفاده نشود. در صورت لزوم از زیر نویس استفاده شود.[1] Determinant

[2] Body

[3] Key words

[4]  Sources or References

[5]  Bibliography