نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بخشی، قدیر مشارکت مردم در پیشگیری از جرم [دوره 12، شماره 12، 1400]

پ

ج

ح

د

ر

 • ربیعی، داود دوایر حیاتی فاصله در دفاع شخصی و هنرهای رزمی [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • رضایی، ایرج محتسب [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • رضایی، ایرج شحنه [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • رضایی، ایرج عسس [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • رضایی، ایرج داروغه [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • رفیعی، حسن رضا شهید سرتیپ دوم محمود امان اللهی [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • روزبه گل افشانی، عبداله تجهیزات خنثی سازی(ربات حمل بمب-دیگ حمل بمب-پتوی حمل بمب-تجهیزات آشکارساز) [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • روزبه گل افشانی، عبداله یگان حفاظت سازمان های دولتی(یگان حفاظت سازمان زندان ها- یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی-یگان حفاظت آستان قدس رضوی-سازمان جنگا ها- مراتع وآبخیزداری-شیلات-حفاظت محیط زیست-صداوسیما-قوه قضائیه-زمین ومسکن-اموراراضی- میراث فرهنگی ) [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • روزبه گل افشانی، عبداله تجهیزات حفاظتی (راکت بازرسی بدنی-تجهیزات تیم حفاظتی-گیت بازرسی-سامانه روشنایی حفاظتی-دوربین-جلیقه ضدگلوله) [دوره 12، شماره 12، 1400]

ک

 • کرمی، حمیدرضا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • کرمی، حمیدرضا حمل و تحویل مواد مخدر تحت نظارت [دوره 12، شماره 12، 1400]
 • کوچی، سعید پدافند غیر عامل در برابر تهدیدهای انتحاری [دوره 12، شماره 12، 1400]

م

ن

ه