تجهیزات حفاظتی (راکت بازرسی بدنی-تجهیزات تیم حفاظتی-گیت بازرسی-سامانه روشنایی حفاظتی-دوربین-جلیقه ضدگلوله)

نوع مقاله : کیفی سازی

نویسنده

1644768445

چکیده

تجهیزات: جمعِ تجهیز. بسیجها. سازها، ساز و برگها (معین.1375:ج1،ص1033)تجهیزات درعلوم نظامی به کلیه اقلامی که برای تجهیز فرد یا سازمان موردنیاز است.واژه تجهیزات به لباس و پوشاک ،جنگ افزار، خودرو، ابزارآلات و سایر اقلام مشابه اطلاق می شود.(آقامحمدی،1397،ص.4).

حفاظت: نگاهداشتن. نگهداری. مراقبت. (معین.1375:ج1،ص1362)حفاظت در علوم نظامی به معنای حفظ و نگهداری استعداد جنگی یک نیرو به طوری که بتواند توان رزمی خود را در زمان و مکان مشخص به کار گیرد.(شوقی،1391،ص.26)دراصطلاح تجهیزات حفاظتی درحفاظت فیزیکی ازاماکن وتاسیسات نیروی انتظامی اینگونه بیان می شود: تجهیزاتی هستند که شناخت وبه کارگیری درست وسلسله مراتبی آنها، می تواند امنیت اماکن وتاسیسات مارا از هر لحاظ تضمین نماید(بصیرت،1391،ص.85).

نیروی انتظامی نیز دارای مسایل و موضوعات مهمی است که مورد نفوذ دشمنان و بزهکاران است، چنانچه از آن موضوعات حفاظت به عمل نیاید قطعاً دشمنان و بزهکاران اطلاعات مورد نظر را به راحتی جمع آوری و قادر خواهند بود به حیثیت و اقتدار نیروی انتظامی و کارکنان و درسطحی بالاتر نظم و امنیت کشور لطمات جبران ناپذیری وارد آورند

کلیدواژه‌ها