پدافند غیر عامل در برابر تهدیدهای انتحاری

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

ناجا

چکیده

ترور و تروریسم از گذشته تا امروز موجب به هم خوردن آرامش و ثبات کشورها گردیده است و این پدیده شوم از ابتدای تاریخ انسان تا هم اکنون وجود داشته و سر منشأ تمام نا امنی ها و ترس و وحشت عمومی ملت ها بوده و هست در راستای کاهش تهدیدات این مهم راهکارهای پدافند غیر عامل به شرح زیر ارائه می شود:

• اشراف اطلاعاتی و تهیه طرح های امنیتی-انتظامی و تامینی برای جاوگیری از نفوذ عوامل انتحاری

• آموزش عوامل دژبان در راستای کاهش تهدیدات و آسیب ها با رویکرد توجه به اصول پدافند غیر عامل

• لزوم تغییر رویکرد حفاظت فیزیکی از سنتی به مدرن در اماکن ناجا با استفاده از موانع هوشمند

• برخوردار ازدانش ومهارت، تجهیزات وسلاح پاسخگو وسامانه جایگزین

• بازنگری و اصلاح دستورالعملهای حفاظت اماکن در سه وضعیت عادی ، فوق العاده و بحرانی با رویکرد توجه به عملیات انتحاری .

• برآورد نیازمندیهای انسانی ، مالی ، تجهیزاتی و ساختاری با وضعیت هر مکان و مکان‌یابی مناسب برای احداث یا استقرار

کلیدواژه‌ها