وظایف حفاظتی پلیس فرودگاه

نوع مقاله : تالیف

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

- تعریف لغوی
وظایف
جمع وظیفه و به معنی کارهایی که انسان شرعاً یا عرفاً مکلف به انجام آن می باشد(معین،2060:1386)
حفاظتی
واژه حفاظتی که با یِ نسبت به حفاظت مربوط شده است ریشه عربی داشته و در لغت اشاره به نگهبانی، مراقبت و نگاه داشتن دارد (معین،596:1386)
پلیس
در لغت به مجموعه نیروهای انتظامی شهر یا جامعه می گویند (معین،329:1386)
فرودگاه
فرودگاه در لغت به معنی محل فرود آمدن و در اصطلاح به محوطه مخصوص فرود هواپیما اطلاق می شود(معین،1174:1386)
- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح مفهومی وظایف حفاظتی پلیس فرودگاه به مجموعه اقدامات حفاظتی که توسط نیروهای انتظامی فرودگاه انجام می شود اطلاق می گردد. پلیس فرودگاه تحت تابعیت نیروی انتظامی ج.ا.ایران که براساس قانون نیروی انتظامی ج.ا.ایران مصوب 27/04/1369 مجلس شورای اسلامی و مصوبات جلسه 529 شورایعالی امنیت ملی مورخ 08/03/1389 و آئین نامه اجرایی آن به شماره 143534 مورخ 25/02/1391مسئولیت حفاظت و تامین امنیت فرودگاه ها، پیشگیری از جرائم و شناسایی و مقابله با انواع مختلف قاچاق از مرزهای هوایی کشور را به عهده دارد(هیئت مؤلفین،10:1399

کلیدواژه‌ها